Les xifres de la fam-Campanya Mans Unides 2017

La fam representa el major risc per a la salut en el món

Segons l'últim informe del Programa Mundial d'Aliments (2015) la fam representa el major risc per a la salut al món. De fet, mata a més persones cada any que la sida, la malària i la tuberculosis juntes.

 • 795 milions de persones (1 de cada 9) no tenen aliments suficients per portar una vida sana.
 • La gran majoria viu en països en desenvolupament, on gairebé el 13% sofreix desnutrició.
 • Dos terços de les persones que passen gana es troben a Àsia, però és a Àfrica subsahariana on hi ha més desnutrició: 1 de cada 4 persones.
 • La desnutrició causa anualment més de 3 milions de morts de menors de 5 anys.
 • 100 milions de nens (1 de cada 6) als països en desenvolupament tenen un pes inferior al normal.
 • Un de cada quatre nens i nenes al món pateixen retard en el creixement; un de cada tres en països en desenvolupament.
 • Als països en desenvolupament, hi ha 66 milions de nens i nenes que assisteixen al col•legi amb gana; 23 milions d'ells, a Àfrica.
 • S'estima que es necessitarien 3.200 milions de dòlars a l'any per solucionar aquesta situació.

Cifras del hambre en el mundo

Des de Mans Unides entenem que les principals causes que poden estar darrere de les xifres del gana al món actual són:

 • Desigual accés als recursos de producció, especialment els recursos naturals i la capacitat tecnològica.
 • Un sistema de producció marcat per la mercantilización d'aliments i per la insostenibilitat mediambiental, amb l'objectiu primordial d'obtenir el major benefici.
 • Mal ús dels aliments: pèrdua i desaprofitament.
 • Estils de vida individualistes, centrats en el consum