Voluntariat

¡Tu també pots formar part!

El 98 % del personal de Mans Unides està compost per voluntaris, gràcies als voluntaris Mans Unides treballa des de 1960 per fer el món un lloc més just i solidari.

El voluntariat és una de les característiques principals de Mans Unides de la mateixa manera que una de les seves grans fortaleses. Les persones que treballen en l'organització ho fan des del convenciment individual que és necessària la seva ajuda i la participació de tots per fer del món un lloc més just.

Tots els càrrecs de Mans Unides estan ocupats per voluntaris segons els estatuts de Mans Unides , aquest personal col·labora en tasques administratives, de sensibilització o de comunicació, entre d'altres.

Les persones que vulguin unir-se com volunatrios a la nostra causa hauran de conèixer la missió de Mans Unides de la mateixa manera que les activitats que realitza per aconseguir la seva missió, ha de respectar els principis i creiterios de Mans Unides, ha de tenir compromís i responsabilitat cap a la institució, ha de tenir il·lusió i conciendoa que tots som beneficiaris de les accions que realitzem en conjunt.

---

Mans Unides, campanya contra la fam, NIF: G28567790, Direcció: c / Barquillo, nº 38 - 28004 Madrid, tel: 917.003.877, e-mail: protecciondedatos@manosunidas.org, contacte DPD: dpd@manosunidas.org, l'informa que les dades facilitades en el present formulari seran tractades amb la finalitat de valorar la seva sol·licitud de col·laboració en la nostra organització en qualitat de voluntari i, si així ho manifesta, l'enviament de notícies sobre la nostra activitat a l'adreça de correu electrònic que ens ha facilitat.

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat amb la signatura del present document. Les dades de la seva sol·licitud es conservaran per 1 any; si passat aquest termini no s'ha incorporat a Mans Unides, la sol·licitud s'eliminarà.

Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició dirigint-se per escrit a Mans Unides, acreditant degudament la seva identitat. També tenen dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).