Valoració de Mans Unides sobre l'acord de París (COP21)

Mans Unides es posiciona davant la COP21 i la lluita contra el Canvi Climàtic

Mans Unides dóna la benvinguda a l'Acord de París, en què per primera vegada tota la comunitat internacional s'ha posat d'acord per lluitar contra el canvi climàtic. Aquest acord celebrat a finals de 2015 s'estableix com un pas més endavant contra la lluita al Canvi Climàtic.

L'acord de París reconeix que el Canvi Climàtic és una gran amenaça per al futur del planeta i de la humanitat, que el seu origen es troba en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle procedent de l'ús de combustibles fòssils i que la seva persistència posa en perill la sostenibilitat del nostre propi model de desenvolupament.

Alhora, Mans Unides valora l'Acord com absolutament insuficient per aconseguir els objectius que es plantegen per a finals del segle XXI, i especialment per respondre a la urgència climàtica que el planeta i les persones més pobres i vulnerables viuen des de fa ja algunes dècades.

En el preàmbul de l'Acord, el text introdueix per primera vegada en les negociacions el concepte de "justícia climàtica", un terme reivindicat per les diferents organitzacions de la societat civil, perquè considera que les persones més pobres i vulnerables són les que pateixen de manera més greu els efectes del canvi climàtic, amb la progressiva degradació dels seus hàbitats i mitjans de subsistència; són també els menys responsables del canvi climàtic, en ser les seves emissions pràcticament insignificants; i són els que compten amb menys recursos per fer front i adaptar-davant de nous escenaris com sequeres prolongades, huracans més forts, pujades del nivell del mar, etc.

Fer "justícia climàtica", per tant, vol dir aconseguir un acord prou ambiciós per combatre el canvi climàtic, just en la distribució de responsabilitats, i jurídicament vinculant.

Però és en aquests tres aspectes precisament en els que l'Acord de París es queda curt, vague i imprecís, podent passar a ser, si tot es queda tal com està, un acord fantasma, ple d'intencions però sense compromisos reals i capacitat de transformació .

En relació amb el nivell d'ambició, l'Acord de París afirma la intenció de tots els països de mantenir l'augment mitjà de la temperatura per sota dels 2ºC per a finals del segle XXI, i l'esforç específic perquè aquest augment no superi 1.5 ºC. Aquest seria l'escenari ideal per a les poblacions més amenaçades pel canvi climàtic.

Però el mateix Acord de París reconeix que la suma dels compromisos de tots els països per reduir les emissions contaminants és clarament insuficient. De fet, amb els compromisos aprovats, la temperatura pujaria gairebé 3ºC a finals de segle, molt per sobre dels límits de seguretat que ens adverteixen els científics.

A més, el text esmenta vagament la necessitat d'arribar al pic màxim d'emissions "com més aviat", sense especificar l'any, i renuncia a apostar decididament per un món sense energies fòssils a partir del 2050, deixant en mans de la naturalesa i de les solucions tècniques la consecució d'un món més sostenible.

Quant al caràcter just de l'Acord, el text recupera el principi de les "responsabilitats compartides però diferenciades", reivindicat permanentment pels països en desenvolupament. Reconeix en múltiples ocasions les diferències entre països desenvolupats i en desenvolupament, i la necessitat d'establir fulls de ruta diferenciades segons cadascuna de les circumstàncies. Aquest és un aspecte valuós de l'Acord, que permet per exemple plantejar que el pic màxim d'emissions dels països en desenvolupament ha de ser posterior al dels països rics. És a dir, el dret al desenvolupament preval, i estableix ritmes diferents en la transició cap a societats amb menys emissions.

A més, el text renova el compromís de donar suport als processos de transició i adaptació dels països pobres, aportant cent mil milions de dòlars anuals, i transferint tecnologia i capacitats. Però un cop més, els compromisos concrets, individuals i quantificats es dilueixen en les bones paraules.

Finalment, tot i que l'Acord de París és vinculant, en tant que és un Acord que serà signat per totes les parts (196 països), en el marc de les Nacions Unides, la veritat és que el document no és un "protocol "que permeti obligar formalment a les parts, fent-lo" jurídicament vinculant ". Un Acord que consensua objectius a llarg termini però que no va acompanyat d'objectius concrets assignats a cadascuna de les parts, sense quantitats, dates, mecanismes sancionadors per incompliment, etc. i que a més part d'un clar dèficit d'ambició en la reducció d'emissions, no té possibilitat de ser "obligatori" per més "legalment vinculant" que sigui.

En conclusió, Mans Unides reconeix l'esforç dels països per arribar a un Acord per enfrontar junts una de les grans amenaces actuals de la humanitat, i protegir conjuntament "la nostra casa comuna". Però al mateix temps advertim de la clara insuficiència de l' Acord que, si no es corregeix en les pròximes COPs, mantindrà viva l'amenaça climàtica cap al planeta i cap a les persones més pobres i vulnerables, afectant els seus drets bàsics, entre ells, el dret a l'alimentació.

Com diu el Papa Francesc en la seva Encíclica Laudato Si: "Un veritable plantejament ecològic implica sempre un plantejament social, que ha d'integrar la justícia en les discussions sobre l'ambient, per escoltar tant el clam de la terra com el clam dels pobres" ( n.49).

En què consisteix el Canvi Climàtic?

El Canvi Climàtic i la creixent "crisi ecològica", juntament amb la pobresa i la desigualtat, són els principals reptes de la nostra era a... Llegir més

El Canvi climàtic com la modificació del clima

Definim Canvi Climàtic com la modificació del clima que ha tingut lloc respecte del seu historial a escala regional i global. En general,... Llegir més

L'Escalfament Global s'incrementa per l'activitat humana

El clima no és una cosa estàtica, de fet, de manera natural ha anat variant al llarg del temps. Aquests canvis es relacionen amb els gasos... Llegir més

Les conseqüències de l'escalfament global són ja inevitables

Les conseqüències de l'Escalfament Global Alguns gasos de l'atmosfera actuen com el vidre d'un hivernacle, ja que retenen la calor i... Llegir més

Les evidències del dany ambiental són mesurables científicament

Les evidències del dany ambiental i del Canvi Climàtic són mesurables científicament en totes les parts del planeta. Afecten tant a les... Llegir més

Quines són les causes naturals de l'Escalfament Global?

Les causes naturals de l'Escalfament Global tenen relació amb l'energia rebuda per la Terra des del Sol, que ha d'estar  en balanç amb... Llegir més

L'acció humana com a principal causa del Canvi Climàtic

Les causes del Canvi Climàtic tenen a veure principalment amb l'acció humana. Això implica la utilització desmesurada pels combustibles... Llegir més

Els efectes del Canvi Climàtic són ja catastròfics

Un dels temes més controvertits en l'actualitat és el Canvi Climàtic i els efectes que té sobre el planeta. És un tema de debat, on els... Llegir més

La seguretat alimentària en perill pel Canvi Climàtic

L'agricultura, la seguretat alimentària i el Canvi Climàtic estan íntimament relacionats. Tractar d'eradicar la fam al món al mateix temps... Llegir més

El Canvi Climàtic incideix en la salut humana

El Canvi Cimàtic també incideix en la salut de les persones. Les condicions climàtiques tenen gran influència en les malalties transmeses... Llegir més

Refugiats climàtics com a conseqüència del Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic multiplica les amenaces existents i empitjorarà la situació en aquelles parts del món on ja pateixen alts nivells de... Llegir més

Efectes del Canvi Climàtic en els pobles indígenes

És evident l'impacte mediambiental que està provocant el Canvi Climàtic, però són els pobles indígenes els que pateixen les pitjors... Llegir més

El Canvi Climàtic també impacta en els ecosistemes

Els ecosistemes estan patint l'impacte del Canvi Climàtic a gran escala. Els ecosistemes més afectats són els Andes, les selves tropicals,... Llegir més

Els pobles indígenes i les seves economies sostenibles

Mentre que a occident pensem en noves formes per afrontar els desastres del Canvi Climàtic, els pobles indígenes que duen a terme des de fa... Llegir més

Els drets dels pobles indígenes vulnerats pel Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic està posant seriosament en perill els drets indígenes, provocant canvis negatius en les seves maneres de vida. Es fa... Llegir més

Frenar el canvi climàtic, una responsabilitat mundial

Les solucions al Canvi Climàtic es fan urgents. Es necessita posar atenció a les conseqüències del Canvi Climàtic al planeta i buscar... Llegir més

Acció Climàtica des de Mans Unides

Mans Unides busca incidir en les polítiques del govern relacionades amb el canvi climàtic... Llegir més

Dependència al petroli i Energies Renovables

La demanda mundial d'energia mostra una tendència creixent, que s'accentuarà en els propers anys. Ara per ara el carbó, el petroli i... Llegir més

El futur per al medi ambient: Rio +20?

La Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible "Rio +20", té com a finalitat reunir governs, sector privat, ONG i... Llegir més

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic debaten el futur del planeta

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic reuneix a representants de tots el paísos del món per debatir qüestions mediambientals desde 1972, a... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

Cimeres Climàtiques internacionals amb finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un compromís social

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

La Cimera de la Terra reuneix països de tot el món pel medi ambient

La Cimera de la Terra va reunir al 1992 a Rio de Janeiro, representants de tots els països del món per tractar temes relacionats amb el... Llegir més

El tractat de Kioto de 1997 pel Canvi Climàtic

El 1997, es celebra al Japó el tractat de Kioto, qui reuneix representants de tot el món pel compromís de la reducció de gasos d'efecte... Llegir més

La conferència internacional sobre el Canvi Climàtic de París obre una nova etapa

És un moment clau pel clima amb la celebració a París de la Cimera de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP21). Governs de tot el... Llegir més

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la COP21

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la cimera pel Canvi Climàtic (cop21) on es debat el futur del medi ambient i... Llegir més

El Canvi Climàtic ja està afectant les vides de moltes persones

Les conseqüències del Canvi Climàtic es fan cada vegada més evidents sobre l'ésser humà, sobre el paisatge i sobre el propi clima que es... Llegir més

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic es pot apreciar ja

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic s'agreujarà ràpidament. La temperatura mitjana global s'ha elevat 0,85 graus entre 1880 i 2012, un... Llegir més

El Canvi Climàtic genera canvis dràstics en l'aigua

El Canvi Climàtic i el cicle de l'aigua com una de les conseqüències més evidents al planeta. Els científics pronostiquen més sequeres i... Llegir més

Sequeres i inundacions com a conseqüències del Canvi Climàtic

El clima del futur es caracteritzarà per uns desajustaments a nivell climàtic que ja està provocant una sèrie de fenòmens naturals de gran... Llegir més

La biodiversitat en perill com a conseqüència del Canvi Climàtic

La biodiversitat està en perill. Els canvis en les temperatures no només afecten a l'espècie humana, sinó també a la rica biodiversitat del... Llegir més

El desglaç de l'Àrtic igualarà el seu màxim històric

Per demostrar el fenomen de l'Àrtic, l'agència Efeverde, va publicar el 21 d'abril de 2016 que: "El desglaç de l'Àrtic pot igualar el seu... Llegir més

El desglaç dels pols s'accelera

El desglaç dels pols a l'Àrtic i a l'Antàrtida ja és un fet demostrat per la comunitat científica internacional. El Canvi Climàtic, causat... Llegir més

El Canvi Climàtic requereix un pla de lluita global

El Canvi Climàtic requereix de plans de mitigació globals, no només a nivell governamental, sinó també com a ciutadans, per aconseguir un... Llegir més

Mans Unides present en les conferencies internacionals

La campanya “Desenvolupament i Justícia Climàtica” ha estat contínua des de mitjans del 2009 fins a l'actualitat i es coordina amb la... Llegir més

Naomi Klein i la seva lluita contra el Canvi Climàtic

"Això ho canvia tot. El capitalisme contra el clima" és el llibre de Naomi Klein que denuncia la responsabilitat del capitalisme en el... Llegir més

Mans Unides participa en campanyes sobre el Canvi Climàtic

Mans Unides es compromet a campanyes sobre la conscienciació del Canvi Climàtic. Aquest compromís social en el canvi per un model de vida... Llegir més

L'encíclica del Papa Francisco sobre el Canvi Climàtic insta canvis radicals

El Papa Francesc ens convida a tots i cada un -individus, famílies, col·lectius locals, nacionals i comunitat internacional- a una "... Llegir més

"Laudato sí", reflexiona sobre l'Escalfament global

El primer capítol de "Laudato si" introdueix sobre l'Escalfament global, la contaminació, el Canvi Climàtic, l'aigua i la pèrdua de... Llegir més

"Laudato si" parla de l'harmonia amb l'altre i la terra

En aquest segon capítol, l'encíclica ens aproxima a la saviesa dels relats bíblics i la necessitat de viure en harmonia amb tots els éssers... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la crisi ecològica i la globalització

En aquest tercer capítol, "Laudato si" parla sobre la tecología i el poder, així com de la globalització del paradigma tecnològic. D'altra... Llegir més

"Laudato si" parla sobre l'ecologia humana

En aquest capítol, el Papa parla sobre l'ecologia humana, ambiental econòmica social i cultural, és a dir, integral. D'altra banda, també... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la política internacional

Aquest capítol parla sobre l'ambient de la política internacional, així com de la necessitat de diàleg cap a noves polítiques nacionals i... Llegir més

"Laudato si" aposta per l'educació en ecologia

El capítol sisè aposta per un altre estil de vida, Especialment enfocat a l'educació en ecologia, l'aliança entre humanitat i medi ambient... Llegir més