Tipus de projectes de desenvolupament

Mans Unides dóna suport a projectes d'educació, salut, agrícoles, socials i de promoció de la dona

Mans Unides ha enfocat la seva activitat en cinc tipus de projectes dins dels quals es troben: l'agrícola, la promoció social, educatiu, promoció de la dona i sanitari.

Proyectos Agrícolas Agrícola

La ramaderia i l'agricultura són sectors primaris i bàsics , són la principal font de treball d'un elevat nombre de persones al món. Malgrat tot, aquest sector es veu amenaçat per diferents mesures comercials injustes i per la falta de recursos per al seu desenvolupament, que forza a moltes famílies a l'emigració, a la recerca de noves oportunitats a les ciutats.

 

Proyectos Educación Educatius

Una de les grans prioritats per al desenvolupament és l'educació. La creació i l'equipament d'escoles o de centres de formació professional , la formació i capacitació de la població infantil i adulta , els cursos que permeten augmentar les taxes d'alfabetització o l'aprenentatge dels adults, són algunes de les fites que Mans Unides dóna suport en aquest sector.

 

Proyectos MujeresPromoció de la Dona
La promoció de la dona és una tasca constant que resulta productiva per al desenvolupament de la societat. Les dones són actors importants com a generadores d'ingressos, educadores dels seus fills i ciutadanes responsables , cosa que no només abasta l' àmbit reduït de la família, sinó el de la seva comunitat i el del seu país.

 


Proyectos Sanitarios Sanitaris 
La salut és necessària per assolir els objectius de desenvolupament més elementals. Quan es manca de la mateixa es fa més difícil qualsevol tasca de progrés. Mans Unides pretén prevenir les malalties a través de la creació, l'equipament i la millora de dispensaris i hospitals entre altres activitats.

 


Proyectos de Promoción Social Promoció Social
Els projectes d'aquest sector de treball estan dirigits a conscienciar la població sobre el sentit de la responsabilitat comunitària i a millorar la qualitat de vida de les comunitats. Per a això es dóna suport a activitats tan variades com la construcció d'infraestructures, la formació de líders, l'adequació d'instal·lacions.

 

Llistat d'exemples de projectes de cooperació al desenvolupament en execució
Les delegacions de Mans Unides ONG a Catalunya i Balears impulsen més de 30 projectes anuals a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Aquí pots veure una... Llegir més
Llistat d'exemples de projectes de cooperació al desenvolupament realitzats
Mans Unides ajuda a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina amb projectes de desenvolupament des de la seva fundació, l'any 1960. A continuació, pots veure un... Llegir més

Amb quins criteris selecciona Mans Unides els projectes de desenvolupament que recolzem

Els projectes neixen de les necessitats que sent la població dels països més empobrits, i són una eina per afavorir el desenvolupament dels... Llegir més