Testimonis: missionera Marroc

Lupita Zúñiga, una heroïna anònima que dedica la seva vida als migrants del Marroc

Guadalupe "Lupita" Zúñiga és una religiosa mexicana i de 64 anys que treballa des del 2015 al servei de la Delegació de Migracions a Nador (Marroc) com a responsable de la casa d'acollida de la població migrant vulnerable. Lupita, pertanyent a la congregació Franciscana Missionera de Maria. Amb motiu de la presentació de la Campanya 2019, visita les delegacions de Barcelona, Eivissa i Mallorca per donar el seu testimoni.

Resum del Projecte de Mans Unides en el que treballa la Lupita:

ATENCIÓ PSICOSOCIAL I SUPORT A L'AUTONOMIA DE COMUNITATS MIGRANTS EN NADOR

El projecte localitzat en els campaments de migrants assentats en les muntanyes limítrofes de la ciutat de Nador, ciutat del nord-est del Marroc i fronterera amb Melilla té com a fi garantir un mínim de dignitat als emigrants subsaharians que esperen passar la frontera o creuar el mar de Alborán per a arribar a Europa.

L'entorn de Nador és un punt estratègic per a la població migrant. En el 2n trimestre de 2018, es van comptabilitzar 55 campaments amb una població total de 2.500 i 3.000 persones. Existeix un flux continu de persones amb incorporacions i abandons a la recerca del pas a Espanya. En la seva majoria són joves de 20-30 anys, procedents de països de l'Àfrica subsahariana com Guinea Conakry, Costa d'Ivori, Mali i Camerun.

Sol haver-hi una minoria de dones (entorn del 11-12%) i de nens i menors no acompanyats, sent aquests grups els més vulnerables donada la seva feblesa i desprotecció, la qual cosa els fa blanc de l'explotació per part de xarxes de tràfic de persones. En els campaments, viuen en condicions molt precàries (rigors climàtics, tendes de campanya a la intempèrie, falta d'aigua potable, absència d'infraestructures higièniques i sanitàries, escassa alimentació) i la seva invisibilitat legal els deixa desprotegits des del punt de vista de l'exercici del seu dret d'accedir als serveis de salut, educació, fins i tot a la identitat si són bebès nascuts en trànsit, ja que les autoritats els ignoren.

Sofreixen també de la violència de les forces d'ordre públic que els impedeixen deambular per les poblacions i els assetgen a vegades en els seus refugis. A la seva difícil situació al país de trànsit, es conjuminen les situacions de violència i abusos als quals s'han exposat en la seva ruta migratòria des dels seus països d'origen, especialment nens i dones, que deriven en trastorns físics i psíquics. D'altra banda, en mancar de possibilitats d'accés a treballs legals remunerats al Marroc, molts troben en la delinqüència, tràfic il•legal, mendicitat o prostitució el seu mitjà de vida.

Amb la voluntat de millorar aquesta situació, el soci local -la Delegació Diocesana de Migracions de Nador, DDM- va demanar a Mans Unides participar en el projecte per a proporcionar atenció psicosocial individual i col•lectiva a migrants (agent psicosocial), especialment a dones, comprar i distribuir el 50% del material d'higiene personal, fred, i de cura materno-infantil; derivar els casos més vulnerables cap a organismes internacionals de protecció (assistent social); formació professional 60 migrants (remuneració formador, material i transport dels participants), seguiment, i coordinació (mediació amb les autoritats locals, nacionals i internacionals i desplaçaments). En el projecte també participa la DDM de Nador amb el suport de la Diòcesi de Tànger (50% material a distribuir i la producció de material didàctic per a la sensibilització en matèria de drets dels migrants i salut, higiene i gestió mediambiental de residus).

La viabilitat del projecte es garanteix a tres nivells: tècnic, per l'equip de voluntaris i contractats de la DDM de Nador (creada en el 2011); econòmic per les aportacions de Mans Unides i del soci local, i soci cultural per les bones relacions de la DDM de Nador amb les autoritats municipals electes, hospital de Nador i per l'acceptació i confiança de la població migrant en la DDM. La posada en marxa d'aquesta intervenció contribuirà a millorar les condicions de vida de les persones migrants en situació molt precària, i a dotar-los d'informació, mitjans i formació per a reclamar els seus drets i facilitar-los la seva inserció als països de trànsit i acolliment. Beneficiaris directes i indirectes: 2.500: 275 dones i 2.225 homes. Durada 12 mesos.

En resum, la finalitat del projecte és millorar la qualitat de vida dels migrants a l'entorn de la ciutat de Nador, evitant la recrudescència dels traumes físics psicològics que pateixen i l'agreujament de la situació de violència de gènere i tracta que sofreixen les dones en la seva ruta migratòria.

En definitiva, pretén disminuir la seva situació de desprotecció i vulnerabilitat. Per a dur a terme el projecte, Mans Unides compta amb la Delegació Diocesana de Migracions de la diòcesi de Tànger, creada en el 2011 per a ajudar la població migrant. En Nador, la Delegació compta amb un equip format per voluntaris i personal contractat, experts en l'acostament i protecció d'aquestes persones i en la mediació amb autoritats locals, nacionals i internacionals.

Aquesta acció respon i s'alinea amb la Declaració Universal de Drets Humans, les recomanacions de l'Església sobre el Pacte Mundial per a les Migracions (Assemblea Plenària de Nacions Unides, 1 octubre 2018) i amb el desig de Mans Unides d'assistir, formar i informar sobre els drets als migrants.

Altres informacions
La DDM és un organisme de l'Església Catòlica en la diòcesi de Tànger per a l'exercici de l'acció social i caritativa a favor de la població migrant. En Nador hi ha una seu amb els seus propis projectes i un equip de 6 persones.

Informació relacionada