Característiques de l'RSC

La Responsabilitat social corporativa, un compromís voluntari amb la societat

La responsabilitat social empresarial té una sèrie de característiques comunes a totes les organitzacions en què s'implanta, independentment de quina sigui la seva mida o activitat

De totes les definicions que hem donat de responsabilitat social empresarial obtenim una seríe de característiques, independentment del tipus d'empresa o organisme en què es desenvolupa.

La responsabilitat social empresarial:

  • va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja que aquestes són obligacions que ha de complir qualsevol empresa o organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per tant, són el punt de partida sobre el qual s'ha de desenvolupar la responsabilitat social
  • és una pràctica voluntària i conscient d'adopció de patrons o exigències en matèria de gestió de les organitzacions socialment compromeses

La responsabilitat social empresarial no consisteix ni en cenyir-se a la legalitat ni a ser filantrop

  • es basa en el desenvolupament sostenible, com la conjunció dels aspectes econòmic, social i ambiental, relegant objectius de maximització de beneficis a curt termini per altres que fan compatible a llarg termini el creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i les iniciatives socials
  • es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que impregna tota l'empresa o organització i és present a totes les àrees de gestió així com en tots els països en els quals opera
  • basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades en tota la cadena de valor així com en els diversos àmbits d'actuació de l'empresa
  • pot aplicar-se a qualsevol tipus d'empresa o organització
Com dèiem al principi d'aquest observatori, la RSC és part de l'evolució de la nostra societat, és el camí i és la meta.

La RSC ha vingut a quedar-se. L'RSC no és una moda, no és una obligació. La RSC és voluntària, és necessària, és part d'una nova filosofia de vida.

 

Definició de Responsabilitat Social Corporativa segons els principals organismes i experts

Hi ha moltes definicions de responsabilitat social empresarial, recollim en aquest observatori les més rellevants i acceptades tant... Llegir més

Els orígens de la Responsabilitat Social Corporativa, des dels anys 50 fins ara

L'RSE no és una cosa nova en la història de la humanitat, però en els últims anys ha pres una altra forma i un dinamisme excepcional

La responsabilitat Social Corporativa incorpora conceptes com sostenibilitat, filantropia o acció social

Per ajudar a classificar què és i què no és RSC, definirem els termes filantropia, acció social, inversió socialment responsable i... Llegir més

Les empreses que incorporen la filosofia de la RSE prenen avantatge

La Responsabilitat Social Corporativa aplicada dins de l'empresa. Vegem quines condicions ha de complir una empresa per considerar-se... Llegir més

L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS aprovats per l'ONU, un repte inedulible en la política de Responsabilitat Social Corporativa de les nostres empreses.