Obra Social "La Caixa"

La Fundació Bancària "la Caixa" gestiona de forma directa l'Obra Social de La Caixa. Col·labora amb Mans Unides finançant diversos projectes de desenvolupament al tercer món, és per això un dels principals patrocinadors del programa de responsabilitat social corporativa "Som responsables".