Contrapartides per empreses

Contrapartides que Mans Unides ofereix a la seva aliança amb les empreses responsables

Més enllà dels beneficis fiscals que ofereix col·laborar amb una ONG, des de Mans Unides oferim una sèrie de contrapartides addicionals a les companyies que col·laboren amb nosaltres, ja que creiem en la importància de difondre i donar a conèixer la tasca de responsabilitat social corporativa que les empreses duen a terme en pro dels més desfavorits i de la societat.

Les entitats que col·laboren amb l'ONG Mans Unides al desenvolupament de projectes al Tercer Món reben l'emblema d'empresa responsable, un distintiu amb el qual es premia el compromís social de les empreses, comerços i clubs esportius. Si la seva empresa desitja un nivell de compromís solidari més alt, Mans Unides li ofereix la possibilitat de convertir-se en empresa patrocinadora d'algun dels projectes que es desenvolupen en el lloc del món que esculli la seva empresa.

Contrapartides:

Desgravació fiscal: La seva empresa rebrà els corresponents certificats per la desgravació fiscal dels donatius. Mans Unides està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Consulta aquí les desgravacions vigents.

Distintiu "Som responsables": A totes les empreses que col·laboren amb donatius a Mans Unides se'ls lliurarà l'etiqueta "Som responsables".
Insignia Responsabilidad Social Corporativa

Presència al blog i xarxes socials d'RSE: La seva empresa i els projectes amb els quals col·labora tindran una àmplia difusió al blog ia les xarxes socials de RSC de Mans Unides.

Diploma "Som reponsables": Si la seva empresa fa un donatiu a partir d'un mínim que es fixa cada any, se li farà entrega d'un diploma acreditatiu.

Diploma programa RSC ONG Manos Unidas

Logotip de l'empresa a la web de Mans Unides: Si la seva empresa ha estat acreditada amb el diploma "Som Responsables" tindrà dret també al fet que el seu logo figuri en l'apartat de "Empreses Responsables" del web de l' ONG Mans Unides a Catalunya y Balears. Si la seva empresa ha rebut el diploma durant cinc anys seguits o ha patrocinat un projecte de Mans Unides tindrà dret a que el seu logotip figuri en un lloc destacat del web dins l'apartat de "Empreses Patrocinadores".

Si esteu interessats en realitzar una col·laboració empresarial com a patrocinadors de l'ONG Mans Unides, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al número de telèfon: 934 877 878 o escriure al departament d'empreses de l'ONG Mans Unides.

Col·laboració d'empreses i ONG

Patrocinar ONG
Vols patrocinar l'ONG Mans Unides amb la teva empresa?
Patrocinar un projecte de Mans Unides al tercer món és una de les formes més actives de col·laboració per a les empreses
Accions de Màrqueting amb Causa
Màrqueting solidari, col·laboracions d'empreses amb ONGs
Les empreses que decideixen realitzar accions de màrqueting amb causa amb una ONG com Mans Unides i associen la seva marca als valors de la... Llegir més
Donacions d'empreses
Com fer donacions d'empreses a ONG Mans Unides
Les empreses col·laboradores poden contribuir a fer realitat els projectes de desenvolupament de l'ONG Mans Unides.
Solidaritat en l'empresa: projecte d'escolarització.
L'empresa, una gran xarxa de contactes que pot transmetre solidaritat
Les empreses són un nucli important de relacions entre persones. Aquestes xarxes socials que teixeixen dia a dia poden actuar com a centres... Llegir més