Nicequest

Nicequest és una comunitat online els membres aconsegueixen regals responent enquestes en línia. Com a part de la seva política de Responsabilidd Social Corporatiu -RSC- aquesta plataforma ofereix l'opció de fer donatius a ONG. En concret i durant l'any 2017 Nicequest ha col·laborat amb Mans Unides en un projecte sanitari desenvolupat a l'Índia.