Carburos Metálicos

Carburos Metálicos, companyia fundada l'any 1987, treballa en el sector de gasos industrials i medicinals que produeix, distribueix i ven per a múltiples sectors: metal·lúrgia, vidre, aigües, alimentació, medicinal, energia, petroquímica, laboratoris, congelació, refrigeració, enologia , oci i begudes.