BanSabadell Vida, BanSabadell Pensions i BanSabadell Assegurances Generals

BanSabadell Vida, BanSabadell Pensions i BanSabadell Assegurances Generals són tres companyies asseguradores pertanyents al Grup Banc Sabadell. A més de col·laborar des de l'any 2008 amb Mans Unides ONG en el finançament de projectes de desenvolupament, en l'actualitat desenvolupen una acció de màrqueting amb causa, donant l'equivalent a dies d'escolarització de nens del tercer món per cada enquesta de satisfacció que responen les seves clients.

Projectes de Mans Unides patrocinats per aquesta empresa solidària

Formació agrícola joves i camperols Togo

Els habitants de Lowe (Togo) necessiten formació en agricultura i ramaderia
Togo és un petit país de l'Àfrica Oest. Al sud, el clima és de tipus tropical, amb dues estacions: una seca i una altra plujosa. La vegetació és exuberant, però es troba amenaçada per les pràctiques ancestrals de crema de camps i de tala d'arbres per a focs familiars.El sòl és fèrtil, però no s'... Llegir més
ONG Barcelona | Projectes Togo
Aquest projecte vol facilitar l'accés a l'educació infantil al Congo

La població de Kalebuka necessita un centre de pre-escolar

Aquest projecte educatiu a la República Democràtica del Congo té l'objectiu de donar accés a l'educació als nens de Kalebuka. Amb la teva ajuda podem fer-ho realitat.
La República Democràtica del Congo és un dels països més extensos d'Àfrica. Lubumbashi és la segona major ciutat del país.El barri de Kalebuka, és a 12 km del centre de la ciutat. Es tracta d'un barri marginal amb uns 450.000 habitants i una taxa d'escolarització molt baixa. Són famílies pobres que... Llegir més
ONG Barcelona | Projectes República Democràtica del Congo