BanSabadell Vida, BanSabadell Pensions i BanSabadell Assegurances Generals

BanSabadell Vida, BanSabadell Pensions i BanSabadell Assegurances Generals són tres companyies asseguradores pertanyents al Grup Banc Sabadell. A més de col·laborar des de l'any 2008 amb Mans Unides ONG en el finançament de projectes de desenvolupament, en l'actualitat desenvolupen una acció de màrqueting amb causa, donant l'equivalent a dies d'escolarització de nens del tercer món per cada enquesta de satisfacció que responen les seves clients.

Projectes de Mans Unides patrocinats per aquesta empresa solidària

Aquest projecte vol facilitar l'accés a l'educació infantil al Congo

La població de Kalebuka necessita un centre de pre-escolar

Aquest projecte educatiu a la República Democràtica del Congo té l'objectiu de donar accés a l'educació als nens de Kalebuka. Amb la teva ajuda podem fer-ho realitat.
La República Democràtica del Congo és un dels països més extensos d'Àfrica. Lubumbashi és la segona major ciutat del país.El barri de Kalebuka, és a 12 km del centre de la ciutat. Es tracta d'un barri marginal amb uns 450.000 habitants i una taxa d'escolarització molt baixa. Són famílies pobres que... Llegir més
ONG Barcelona | Projectes República Democràtica del Congo