AECID

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), adscrita al Ministeri d'Afers Exteriors, és el principal òrgan de gestió de la cooperació espanyola, orientada a la lluita contra la pobresa i al desenvolupament humà sostenible. Segons el seu Estatut, l'Agència neix per fomentar el ple exercici del desenvolupament, concebut com a dret humà fonamental, sent la lluita contra la pobresa part del procés de construcció d'aquest dret. Per a això segueix les directrius del IV Pla Director de la Cooperació Espanyola, d'acord amb l'agenda internacional marcada pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i amb atenció a tres elements transversals: la perspectiva de gènere, la qualitat mediambiental i el respecte a la diversitat cultural.