Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

Cal situar en el centre les persones més vulnerables

Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que l’actual proposta de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors als 664€

Les quatre ONG catòliques demanen en aquest comunicat conjunt que la Generalitat de Catalunya s'avingui a negociar les propostes de la Comissió Promotora per una Renda Garantida Ciutadana i trobar una solució satisfactòria que situï en el centre les persones més vulnerables de la societat.

COMUNICAT

Amb motiu de les darreres negociacions de la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania amb la Generalitat de Catalunya, Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que l’actual proposta de RGC exclou a les persones amb sous per sota de l’IRSC.

La Renda Garantida de Ciutadania és una eina per a la promoció de la persona, el seu empoderament i la millora de les seves condicions de vida. Creiem que la Renda Garantida de Ciutadania és especialment necessària per a les persones que no perceben cap ingrés o tenen uns ingressos inferiors als 664€ estipulats per l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), inclosos els provinents de les rendes del treball (majoritàriament contractes a temps parcial).

Considerem positiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya estigui en negociacions amb la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania. Amb tot, creiem que calen propostes que incloguin les rendes del treball quan aquestes són insuficients. També creiem que la RGC no ha d’esdevenir un incentiu per reduir la jornada laboral.

Durant les negociacions de la ILP, la Comissió Promotora ha proposat que la RGC sigui compatible amb les rendes de treball. Al nostre entendre és un encert, ja que hi ha moltes persones amb contractes a temps parcial que no arriben a percebre els 664€ de l’IRSC.

El 57% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona que treballen tenen uns ingressos inferiors als 664€ estipulats per l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC)

Aquesta situació afecta a les persones que conviuen en la unitat familiar del treballador, i que en la majoria de casos són menors. A més, segons l’EPA del 4t Trimestre del 2016, el 70% dels contractes a temps parcial a Catalunya recauen en dones.

Les dades de Càritas Diocesana de Barcelona corroboren aquesta realitat. A partir d’una mostra de 5.000 llars ateses per Càritas, el 85% de les famílies tenien uns ingressos inferiors a 664€. D’aquestes, el 40% tenien fills menors de setze anys. Si només tenim en compte les persones ateses per Càritas amb uns ingressos derivats de les rendes del treball, observem que el 57% tenen sous inferiors a la Renda de Suficiència. Com diem des de fa temps, treballar no implica sortir de la pobresa.

Per tot això, defensem que aquelles persones amb un contracte laboral a temps parcial i un sou inferior als 664€, puguin acollir-se a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Alhora, cal que la RGC sigui complementària en aquells casos on la persona, malgrat treballar, no arribi als 664€ estipulats. Si la persona té uns ingressos inferiors a aquesta xifra, la RGC cobrirà la diferència per arribar als 664€.

Demanem a la Generalitat de Catalunya que s’avingui a negociar les propostes de la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania i trobar una solució satisfactòria que situï al centre les persones més vulnerables de la societat.

Barcelona, 22 de febrer de 2017

Més Notícies ONG que et poden interessar

225.000 casos de tràfic constatats en el món, xifra que des de 2015 no ha deixat d'incrementar-se anualment coincidint amb l'augment de les... Llegir més
El nostre relat d'aquests quatre mesos en què el món s'ha sumit en una crisi global que ha afectat la vida de milions de persones.
Encara que la lògica obliga a suspendre presencialment aquest Sant Jordi extraordinari, Mans Unides ho manté virtualment

Afegeix un comentari