Recurs Educatiu | Salut materna

Documentació sobre la Salut Materna, ODM 5: reflexió sobre els indicadors, les seves causes i la manera d’abordar-ho en EPD

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L’objectiu d’aquest document sobre la fita d’aconseguir millorar la salut materna (ODM 5) és posar de relleu la importancia d’aquesta necessitat ja que, segons organismes de Nacions Unides, les morts, lesions i discapacitats relacionades amb l'embaràs són els problemes més desatesos del món. Però les dones als països del Sud són el centre de la vida familiar i l'element fonamental de la seva economia. Per això, la salut materna és un factor essencial en totes les estratègies de reducció de la pobresa i promoció del desenvolupament.

El document de Mans Unides sobre l’ODM 5 per millorar la salut materna fa una reflexió sobre els indicadors, les seves causes i la manera d’abordar-ho en l’Educació Pel Desenvolupament.

Esquemàticament, aquestes són les principals causes de les maternitats truncades:

-Les complicacions en l'embaràs i en el part són la causa principal de les discapacitats i les morts de les dones entre 15 i 49 anys. El gran determinant d'aquesta alta mortalitat és la precarietat de l'atenció sanitària general i dels serveis d'obstetrícia.

-Discriminació de la dona a l'accés a l'educació. Les mares educades milloren el capital humà de la seva llar. Diversos estudis han demostrat que cada any d'educació que reben les mares, suposa una reducció d'entre un 5 i un 10% en la taxa de mortalitat de menors de cinc anys. L'educació millora la salut de les pròpies mares. Aquelles joves que van a escola solen casar-se més tard, normalment tenen menys embarassos o més espaiats, i,en la mesura de les seves possibilitats, es procuren atenció en el part.

-Maternitat prematura

Al voltant de 14 milions d'adolescents entre 15 i 19 anys donen a llum tots els anys. Les nenes menors de 15 anys tenen cinc vegades més probabilitats de morir durant l'embaràs que les dones majors de 20 anys.

 -Matrimoni infantil

 -Abús, tràfic i explotació sexual.

 -Infecció per SIDA en l'embaràs

 -Mutilació/ablació genital de la dona i la nena

 -Falta d'accés a serveis bàsics com l'aigua i els sanejaments