Recurs Educatiu Secundària| Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Fotos contrastades"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat per a Secundària "Fotos contrastades" preten interessar i sensibilitzar els alumnes davant la situació de les persones que viuen al barri de Kibera (Kenya) a partir d’una activitat de recerca de fotografies i de creació de peus de foto.

Kibera és el barri de barraques més gran de Kenya

Per dur a terme aquesta activitat, és convenient haver llegit la narració “Martí”:

També hi ha tres activitats més relacionades amb la narració "Martí" pels nois i noies de Secundària. Troba-les en aquests link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-28 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-29 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-21

FOTOS CONTRASTADES

Amb aquesta activitat pretenem

Interessar i sensibilitzar els alumnes davant la situació de les persones que viuen al barri de Kibera (Kenya) a partir d’una activitat de recerca de fotografies i de creació de peus de foto.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzar-seen dues sessions.

Necessitarem

Les fotos de Kibera que apareixen a la web, a l’apartat de Recursos/Fotos/Martín

Consideracions prèvies

Per dur a terme aquesta activitat, és convenient haver llegit la narració “Martí”.S’han d’imprimir les fotografies que acompanyen la història, o bé projectar-lesa l’aula.Cal explicar als alumnes que per escriure peus de foto s’ha d’identificar el contingut, de manera explicativa però no òbvia; així, per exemple, una fotografia d’una columna antiga pot tenir com a peu de foto:"Altar d’Hattusas on els hitites juraven les seves lleis",però no"Antiga columna de pedra",atès que se suposa que això ja és evident per al lector.

 1ª fase: una imatge, val més que mil paraules?

 Plantegem a la classe un petit debat sobre la sentència: “Un aimatge val més que mil paraules”

 Creiem que ens transmet més una imatge que un text?Per què?

 Quins avantatges té la imatge sobre el text escrit?

 Quins avantatges té el text escrit sobre la imatge?

 Reflexionem sobre la importància que la foto vagi acompanya dad’una informació visitant el següent enllaç: http://www.m80radio.com/especiales/manosunidas-kenia/

 Hauríem obtingut la mateixa informació sobre Kibera si només haguéssim vist fotografies i no haguéssim tingut accés al text explicatiu de cadascuna?

 I si només haguéssim trobat text sense imatges?

2ª fase: naveguem i ens informem

 A continuació cada alumne/a haurà de triar una de les fotografies que acompanyen el text de Martí i cercar en la xarxa una foto que hi contrasti clarament. Hauran d’explicar i justificar la seva tria i el que es veu reflectit en aquest contrast entre ambdues. Per explicar el contrast hauran de pensar peus de foto adients pera les fotografies.

3ª fase: reflexionem

 Posem en comú les fotografies de contrast triades amb la lectura dels corresponents peus de foto i reflexionem sobre el que hi veiem:

 Per què hem triat aquestes fotografies de contrast i què ens mostren?

 Què ens aporta el fet de contrastar fotos? Ens ajuda a comprendre millor la informació que transmeten?

 Veiem com imatges iguals poden dir coses diferents a cada persona?

 Què ens aporten els peus de foto? Ens ha costat redactar-los? Ens ajuden a interpretar les fotografies?