Recurs Educatiu Secundària | Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Treball amb conceptes"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L' activitat per a Secundària "Treball amb conceptes" preten fer reflexionar sobre les diferents condicions de vida en diferents parts del món i donar a conèixer conceptes com el de desenvolupament humà, esperança de vida...

Tanmateix, aquest recurs vol conscienciar sobre les diferències existents entre les persones en matèria de salut i esperança de vida.

TREBALL AMB CONCEPTES

Amb aquesta activitat pretenem:

Reflexionar sobre les diferents condicions de vida en diferents parts del món.

Conèixer conceptes com el de desenvolupament humà, esperança de vida...

Conscienciar sobre les diferències existents entre les persones en matèria desalut i esperança de vida.

Ho farem d’aquesta manera:

Una primera fase "més teòrica", de comentaris i reflexió, complementada peruna activitat pràctica que ajudi a assentar allò après.

Durarà:

Temps aprox. 50 min.

 Necesitaremos

Pòster sobre l’Objectiu 4, “Quant val la

vida d’un nen?”

(opcional)

Informació adquirida a la web del PNUD

(Programa de Nacions Unides per alDesenvolupament):

http://hdr.undp.org/es/

Consideracions prèvies per a l’educador/a:

Per fer aquesta activitat, convé haver llegit el document que acompanya elsmaterials d'aquest any sobre l'Objectiu 4: “Reduir la mortalitat infantil”.Convé també conèixer bé els conceptes d’Índex de Desenvolupament Humà(IDH) i el concepte d’Esperança de Vida. Tot això és a la web del PNUD.Segons el nombre d'alumnes que tinguem a la classe, calcularem tres grupsseguint les següents proporcions:

 Grup A, 25% dels alumnes de la classe (països d'IDH alt)

 Grup B, 66% dels alumnes de la classe (països d'IDH mitjà)

 Grup C, 9% dels alumnes de la classe (països d'IDH baix).

Aquestes proporcions es corresponen amb les persones que viuen realment enels tres grups de països.

1a fase: aclarint conceptes

 Treballem amb els alumnes el concepte d’IDH utilitzat pelPNUD. Comentem la divisió que existeix entre els diferentspaïsos del món recollida en aquest indicador.

 Com a exemple, comentarem les dades de la mortalitatd’infants menors de cinc anys:

 Països de Desenvolupament Humà Alt: 10 de cada 1.000nascuts.

 Països de Desenvolupament Humà Mitjà: 60 de cada1.000 nascuts.

 Països de Desenvolupament Humà Baix: 178 de cada1.000 nascuts.

 Finalment, introduïm el concepte d’Esperança de Vida.

2a fase: exemple pràctic

 Dividim la classe en tres grups, segons el percentatge de l’IDH.Lliurem a cada grup les seves instruccions (Annex).

 Fem l’activitat amb els alumnes.

 Reflexió

En acabar aquesta part pràctica reflexioneu sobre el que hemtreballat en les dues fases.

 Recordem a quins “anys” ha segut cada grup.

 Què pot significar el que hem fet?

¿Què creieu que representen cada un dels grups? Quinesdiferències trobeu entre els grups?

Expliquem en aquest moment que els grups s’han format segons lesproporcions d’habitants en països de Desenvolupament Humà Alt(grup A), Mitjà (grup B), i Baix (grup C).

 Continuar la reflexió a partir de preguntes comoaquestes:

 Què us suggereix el que hem fet? Us produeix algunsentiment especial? Per què?

 Quina edat tenen els vostres pares o avis? Si visquéssiuen un país d'IDH baix o mitjà, els haguéssiu conegut?

 Què podeu dir de les diferents taxes de mortalitat de nensi nenes menors de cinc anys? Teniu germans o cosinsamb aquestes edats?

 Países de Desarrollo Humano Alto: 10 de cada 1000nacidos.

Annex

Instruccions per al Grup A

Començareu la dinàmica tots i totes drets.

El professor/a anirà anunciant números en veu alta.

Quan digui el 77, tot el vostre grup s'asseurà immediatament

Molt important

Cada cop que un grup s’assegui, heu d’observar atentament coincidint ambquina xifra ho ha fet, quants de la classe s’han assegut i quants han quedatdempeus.

Podeu fins i tot anotar les dades en un full, si ho creieu necessari.

Instruccions per al Grup B

Començareu la dinàmica tots i totes drets.

El professor/a anirà anunciant números en veu alta.Quan digui el 66, tot el vostre grup s'asseurà immediatament i es quedaràaixí fins al final de la dinàmica.

Molt important

Cada cop que un grup s’assegui, heu d’observar atentament coincidint ambquina xifra ho ha fet, quants de la classe s’han assegut i quants han quedatdempeus.

Podeu fins i tot anotar les dades en un full, si ho creieu necessari.

Instruccions per al Grup C

Començareu la dinàmica tots i totes drets.

El professor/a anirà anunciant números en veu alta.

Quan digui el 50 tot el vostre grup s'asseurà immediatament i es quedaràaixí fins al final de la dinàmica.

Molt important

Cada cop que un grup s’assegui, heu d’observar atentament coincidint ambquina xifra ho ha fet, quants de la classe s’han assegut i quants han quedatdempeus.

Podeu fins i tot anotar les dades en un full, si ho creieu necessari.