Recurs Educatiu Secundària| Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Viatge a Kenya"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Que mitjançant un treball en grup de recerca i de construcció d’informació en la xarxa, els alumnes s’interessin per Kenya, a fi de preparar i entendre millor la lectura de la narració “Martí”.

Igualment, aquesta activitat, preten fer pensar en les conseqüències que la malaltia pot tenir per a les persones, especialment els infants, i més quan la malaltia no pot ser tractada adequadament per manca d’un sistema de sanitat o de medicaments. A més a més,  preten, partir de la lectura d’una història, donar a conèixer la realitat en què viuen moltes persones en el món.

Per fer aquesta activitat cal llegir el conte "Martí": troba'l en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-19

 

UN VIATGE A KENYA

Amb aquesta activitat pretenem

Que mitjançant un treball en grup de recerca i de construcció d’informació en laxarxa, els alumnes s’interessin per Kenya, a fi de preparar i entendre millor lalectura de la narració “Martí” (Activitat 02).

Durarà

L’activitat està pensada per realitzarseen diverses sessions, depenent decom avanci el treball dels grups.

Necessitarem

Narració “Martí”

Consideracions prèvies

Per realitzar aquesta activitat cal disposar de connexió a Internet i canó ambpantalla, per posar en comú el que s’ha treballat en cada grup.Aquesta és una activitat de recerca d’informació. Serà en la següent queaprofundirem en el seu enfocament i hi reflexionarem.

1ª fase: naveguem i ens informem per grups

 Dividim els alumnes en tres grups de treball. Un dels grups hauràde cercar informació a la xarxa sobre Kenya, un altre sobreCatalunya i el tercer sobre Kibera, la zona on es desenvolupa lahistoria de Martí.

 Els grups de Kenya i Catalunya han de cercar això:

 On és.

 Dades més importants referides a la seva població:nombre d’habitants, esperança de vida, mortalitat enmenors de 5 anys, mortalitat materna, renda per càpita.

 Taxes d’alfabetització.

 Taxa de població aturada.

 Percentatge de població que viu en la pobresa.

 Indicadors de salut importants, especialment els referitsals casos de VIH-SIDA, malària i tuberculosi.

 El grup de Kibera ha de reunir informació sobre:

 Què és i on es troba.

 La seva història: de la seva creació fins avui.

 Població aproximada

 Informació i aspectes destacables que podem trobarsobre aquest lloc.

2ª fase: posem en comú la información

 Cada grup haurà de posar en comú amb els altres la informaciótrobada, buscant l’opció que pugui resultar més atractiva a l’horade presentar-la.

 Per finalitzar, reflexionarem amb tota la classe sobre el que s’haexposat:

 Què coneixíeu sobre Kenya abans de fer el treball?

 Què us ha cridat més l’atenció? Per què?

 Quines conclusions traiem en comparar les dades deKenya amb les de Catalunya?

 Què coneixíeu sobre Kibera abans de fer el treball?

 Què us ha cridat més l’atenció? Per què?

 És important estar informats del que passa al món? Perquè?

 Què hem après amb aquesta activitat?

 

També hi ha tres activitats més relacionades amb la narració "Martí" pels nois i noies de Secundària. Troba-les en aquests links: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-21 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-29 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-47