Recurs Educatiu Primària | Educació en Valors

Activitat "Eines per ser un Super Heroi"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Amb aquesta activitat pretenem reflexionar sobre la importància que el poder dels nostres valors té a l'hora d'arribar a ser autèntics Superherois. I com 'educació en els valors ha d'afavorir el desenvolupament del pensament, la capacitat d'anàlisi crítica i l'afectivitat.

En aquesta activitat reflexionarem sobre els poders dels superherois que coneixem i descobrirem com podem arribar a ser noslatres mateixos uns grans superherois!!

  

Nosaltres no tenim la capacitat de volar, ni força atómica, tampoc no tenim visió de raigs X, ni una oïda capaç de captar ultrasons.... I encara no s'ha inventat el vestic mimètic!!!

Però tenim moltes altres capacitats que ens ajudaran a treure el super heroi que portem a dins!!

Per fer aquesta activitat necessitareu el Poster de les eines del autèntic super heroi!!

I recordeu!!