Recurs Educatiu Primària | Educació en Valors

Activitat "Pensem en els nostres drets"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat ajuda a conèixer els principis de la Declaració dels Drets dels Infants, reflexionar-hi i ser conscients de la necessitat que es compleixin.

Igualment, preten ajudar als nens i nenes a reflexionar sobre la importància de conèixer els nostres drets i respectar-los.

L'activitat prepara també per llegir el conte "El Musical". Troba'l en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-infantil/educacio-valors-08


PENSEM EN ELS NOSTRES DRETS

Amb aquesta activitat pretenem

Conèixer els principis de la Declaració dels Drets dels Infants, reflexionar-hi i ser conscients de la necessitat que es compleixin.

Reflexionar sobre la importància de conèixer els nostres drets i respectar-los.

Durarà

L’activitat està

pensada per

realitzar-se en dues

sessions.

Necessitarem

Vídeo “Reivindiquem una infància saludable”

Arxiu “Els Drets dels Nens i les Nenes”.

Paper i pintures de colors.

Cicles 1/2/3

Consideracions prèvies

Aquesta activitat ens ajudarà a introduir els nens i nenes en la lectura del conte “El musical” i a facilitar-ne la comprensió i la posterior reflexió.

 1ª fase: parlem de Drets

 Introduirem els nens i nenes en els principis de la Declaració dels Drets dels Infants, utilitzant l’arxiu “Els Drets dels Nens i les Nenes” i el vídeo “Reivindiquem una infància saludable”, que trobareu a la nostra web (www.educacion-manosunidas.org), a la pestanya de Recursos/Vídeos

 Comentarem en veu alta els principis dels Drets del Infants, de manera que quedin clars per a tothom.

2ª fase: reflexió

Establim un diàleg amb els nens i nenes de la classe a partir de preguntes com aquestes:

 Coneixíeu els principis dels Drets dels Nens i les Nenes? Què és el que més us ha cridat l’atenció d’aquests principis? Perquè?

 Què hem après nosaltres a classe sobre els Drets dels Nens i les Nenes?

 Segons el que heu sentit dir a casa, a les notícies… creieu que es compleixen per als infants de tots els països?

 Alguna vegada hem fet alguna cosa que hagi suposat una negació dels drets d’un altre nen o nena?

1. Quin dret va afectar la nostra acció?

3ª fase: dibuixem Drets

 Demanem als nens i nenes que dibuixin un dels principis dels Drets, el que més els agradi o més important els sembli. Un cop fets els dibuixos, cadascú haurà d’explicar el seu i el motiu pel qual ha triat aquest principi.

 Finalment, pengem els dibuixos a l’aula, per fer que estiguin presents en el nostre dia a dia.

Annex

Principis dels Drets dels nens i les nenes

Tots els nens i nenes tenim:

1. Dret a tenir una família que ens estimi

2. Dret a créixer sans i sanes

3. Dret a aprendre i a divertir nos

4. Dret a ser acceptats i respectats

5. Dret a jugar

6. Dret a ser de tots els colors

7. Dret a ser protegits

8. Dret a ser lliures i a somiar