Recurs Educatiu Primària | Educació en Valors

Activitat "Netegem l'aigua"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat "Netegem l'aigua" preten fer reflexionar sobre la importància de l'accés a l'aigua potable i valorar-la.

Tanmateix vol donar a conèixer els riscos als quals s'enfronten cada dia milions de nens i nenes del món en matèria de salut.

NETEGEM L’AIGUA

Amb aquesta activitat pretenem:

Reflexionar sobre la importància de l'accés a l'aigua potable i valorar-la.

Conèixer els riscos als quals s'enfronten cada dia milions de nens i nenes del mónen matèria de salut.

Ho farem d’aquesta manera:

Cada alumne/a dibuixarà dos bacteris i construirà una canya de pescar per, entretots i totes, convertir l'aigua bruta en aigua potable i reflexionar sobre la sevaimportància per a la nostra salut.

Necessitarem:

Plantilla de bacteris (Annex)

Instruccions per a la fabricació de la canya de pescar (Annex)

Pintures de colors

Tisores

Cinta adhesiva

Document (enllaç)

Cicle 1

Consideracions prèvies per a l’educador/a:

Per fabricar la canya de pescar, vegeu el model que apareix a l’Annex.

Sessió primera

1ª fase: introducció a l’activitat

 Introduïm els nens i nenes en la importància que té per a lanostra salut l’accés a l’aigua neta a partir de dues preguntessenzilles, a les quals respondran lliurement, i d’una informacióque aportarem:

- Podríem viure sense beure aigua?

- I si només poguéssim beure aigua bruta?

"Molts nens i nenes en el món no tenen a casa una aixeta peron surti aigua neta. Sovint, l'aigua que beuen té bestioletesanomenades bacteris, que entren en la seva panxa i fan que esposin malalts ".

2ª fase: construïm els bacteris i les canyes

 Lliurem a cada nen i nena dues plantilles de bacteris perquè endibuixin les cares utilitzant la seva creativitat. Un cop acabades,es retallen.

 Quan construïm la canya de pescar es pot demanar ajuda a lesfamílies. Seguirem el model de l'Annex.

Sessió segona

1ª fase: a pescar!

• Dividim la classe en quatre grups per poder desenvolupar ladinàmica amb més ordre. Situem tothom en cercle. Posarem elsbacteris a terra, en el centre. Cada grup per separat i durant untemps limitat (5 min.) haurà de pescar el major nombrepossible de bacteris per aconseguir netejar l'aigua.

 Una vegada finalitzat el temps de cada grup, es tornaran aposar al centre tots els bacteris que han pescat a fi que elsegüent grup iniciï el seu torn de pesca. Així fins que els quatregrups hagin fet la seva pesca.

2ª fase: reflexió

 Reflexionem amb els nens i nenes sobre el que s’ha fet, a partir depreguntes com aquestes:

 Què hem aconseguit amb aquesta activitat? Quinsignificat té el que hem fet?

 Hem aconseguit netejar l'aigua de bacteris entre tots itotes. Creieu que ho haguéssim aconseguit sols?

 Si un dia obrim l'aixeta i no surt aigua i ens diuen quehem de caminar una hora per anar-la a buscar, seríemcapaços de fer-ho?

 Què passaria si no poguéssim rentar-nos les mans nidutxar-nos? Seria perillós per a la nostra salut? Per què?

 Què passaria si no poguéssim rentar els nostres alimentsabans de menjar-los?

 Què passaria si no poguéssim rentar els plats queutilitzem per menjar?

 Què passaria si haguéssim de regar els nostres campsamb aigua contaminada?