Recurs Educatiu Primària | Educació en Valors

Activitat "La ruleta de la salut"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Amb aquesta activitat es preten apropar als nens i nenes l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni número 4, “Reduir la mortalitat infantil”. Així com donar a conèixer els riscos als quals s'enfronten cada dia milions de nens i nenes del món en matèria de salut.

Igualment, també vol ensanyar a valorar allò que tenim i a treballar la cooperació i el treball en equip.


LA RULETA DE LA SALUT

Amb aquesta activitat pretenem:

Apropar als nens i nenes l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni número 4,“Reduir la mortalitat infantil”.

Conèixer els riscos als quals s'enfronten cada dia milions de nens i nenes del món en matèria de salut.

Aprendre a valorar allò que tenim.

Treballar la cooperació i el treball en equip.

 

Ho farem d’aquesta manera:

Mitjançant una senzilla dinàmica de preguntes i respostes recordarem i assentarem allò treballat en l'activitat anterior, "Descobrint malalties".

Durarà:

L’activitat està pensada per realitzar-se en una sessió.

Necessitarem:

Plantilla ruleta

Plantilles de les icones

Preguntes

Plantilla de respostes per al mestre/a Document (enllaç)

Cicles 2/3

Consideracions prèvies per a l’educador/a

Per fer aquesta activitat, és convenient haver fet abans la fitxa 4, "Descobrint malalties", ja que els nens i nenes han de conèixer els problemes de salut a què es refereixen les proves.

En les proves 3, 4 i 5 pot haver-hi diverses respostes que, ben justificades, podendonar-se per correctes.

1ª fase

 Dividim la classe en dos grups. Pengem una ruleta per grup en un lloc visible de l’aula.

 Iniciem la ronda de proves (hi ha 5 blocs: Virus - Malària -Accés a l'aigua potable - ODM - Alimentació).

 Lliurem a cada grup fotocòpia de la primera prova perquè la facin. Es dóna un temps per respondre (el mestre/a, considerant el nivell dels seus alumnes, estableix el temps que consideri oportú per a cada prova).

 Una vegada finalitzada la prova, es comprovarà la resposta de cada grup i es donarà una icona positiva si s’ha respost correctament, o una negativa en cas contrari.

 Se segueix la mateixa dinàmica de treball amb totes les proves.

2ª fase: reflexió en grup

 Un cop completada tota la ronda de proves, comprovem les dues ruletes, comentant en què ha fallat cada grup i reflexionant sobre el sentit de l'activitat a partir de preguntes com ara:

 Què ens ha cridat més l'atenció de la informació que hem treballat en la dinàmica? Per què?

 Què penseu sobre el diferent accés a la sanitat que teniu vosaltres i els nens i nenes d'altres llocs del món?

 Quin significat té el títol del joc "La Ruleta de la Salut"? Què ens fa pensar això?

Informació sobre l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni número 4, “Reduir la mortalitat infantil” en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius/mortalitat-infantil