Recurs Educatiu Primària | Educació en Valors

Activitat "El valor de la salut"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Aquesta activitat preten fer reflexionar als nens i nenes de primària sobre la importància de la salut.

Igualment, vol donar a conèixer les pautes que hem de seguir per mantenir-nos sans.

EL VALOR DE LA SALUT

 

Amb aquesta activitat pretenem:

Reflexionar sobre la importància de la salut. Conèixer les pautes que hem de seguir per mantenir-nos sans. *

Ho farem d’aquesta manera:

Reflexió i treball en grup a partir de preguntes.

Durarà:

Temps aprox. 50 min.

Necessitarem:

Document (enllaç)

Cicle 1/2/3

Consideracions prèvies per a l’educador/a:

Del document que acompanya els materials d'enguany sobre l’ODM núm. 4: “Reduir la mortalitat infantil”, incidirem especialment en les causes de malaltia infantil del quadre "Per què emmalalteixen i moren els nens menors de 5 anys". Les preguntes per treballar amb els alumnes es troben a l'Annex.

1ª fase: pensem sobre les malalties i les causes que les Provoquen

 Establim un diàleg amb els alumnes, a partir de preguntes sobre com ens afecten les malalties (vegeu les que hi ha a l’Annex). Es pot fer de dues maneres, segons especifiquem a continuació.

Variant A (1r i 2º cicle)

Tota la classe va fent les seves aportacions i el mestre/a apunta a la pissarra el que surt.

Variant B (3r cicle)

Dividim els alumnes en grups de no més de cinc membres. Lliurem les preguntes als grups i deixem 20 minuts perquè les responguin. Una persona pren nota de les respostes per a la posada en comú posterior.

Reflexió en grup gran:

 Posem en comú totes les respostes i a partir d’aquestes orientem la reflexió per treballar el contingut del document sobre la mortalitat infantil i les seves principals causes.

 Recordem que en el nostre món molts nens i nenes no poden anar al metge quan estan malalts, ni poden comprar medecines, ni tenen un hospital prop d'on viuen. Que molts infants no mengen cada dia com nosaltres, no poden beure aigua neta, han de caminar per anar a buscar aigua, etc.

 Per tal d’elaborar una llista comuna i escriure-la a la pissarra, fem als alumnes aquestes preguntes: “Per estar sans, què hem de fer? Per què?”

 Per acabar la reflexió, plantegem la qüestió de si en altres llocs del món podrien complir aquesta llista de coses que hem de fer per estar sans i per què.