Recurs Educatiu Primària| Educació en Valors

Activitat sobre el conte "Martí"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat sobre el conte "Martí" preten, partir de la lectura d’una història, donar a conèixer la realitat en què viuen moltes persones en el món.

Igualment, aquesta activitat, preten fer pensar en les conseqüències que la malaltia pot tenir per a les persones, especialment els infants, i més quan la malaltia no pot ser tractada
adequadament per manca d’un sistema de sanitat o de medicaments. Finalment, vol fer reflexionar sobre la importància que les notícies se centrin en les persones protagonistes més que no pas en les dades.

L'activitat s'ha de fer després d'haver llegit el conte "Martí": http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-19


LECTURA DEL CONTE

“MARTÍ”

Amb aquesta activitat pretenem

A partir de la lectura d’una història, donar a conèixer la realitat en què viuen

moltes persones en el món.

Pensar en les conseqüències que la malaltia pot tenir per a les persones,

especialment els infants, i més quan la malaltia no pot ser tractada

adequadament per manca d’un sistema de sanitat o de medicaments.

Finalment, reflexionar sobre la importància que les notícies se centrin en les

persones protagonistes més que no pas en les dades.

Durarà

L’activitat està

pensada per

realitzar-se en una

sessió.

Necessitarem

Conte “Martí”.

Làmines en A3 del conte “Martí”.

Cicles 2/3

1ª fase: lectura

 Col·loquem en un lloc ben visible per a tothom les làmines delconte.

 Llegim en veu alta la història. Depenent del nivell de la classe, espot llegir diverses vegades el text per tal que quedi perfectamentclar.

 Demanem als nens i nenes que vagin dient les paraules que nohan entès i les apuntem a la pissarra. Si hi ha algú que en sàpigael significat, que ho digui, i si no hi ha ningú o el que es diu no éscorrecte, qui primer ha dit la paraula busca el seu significat aldiccionari i després l’escriu a la pissarra perquè tothom ho vegi.No ha de quedar cap paraula de la qual no s’aclareixi el significat.

2ª fase: reflexió

A fi de recordar els aspectes més importants de la història, establimun diàleg amb els nens i nenes de la classe a partir de preguntes comles següents:

 Quins personatges apareixen al conte?

 Martí

 Com és al principi? En què canvia després del seu viatgea l’Àfrica?

 Oly

 En què consisteix la seva feina?

 Com ajuda el Martí?

 Totana

 Què és el que més us agrada d’ell? Què podemaprendre’n?

 Què és el que més us ha cridat l’atenció de la sevahistòria? Per què?

 Sou conscients del que ha suposat la malaltia dels seuspares per a Totana i el seu germà?

 Penseu que aquestes conseqüències són habituals entrepersones empobrides?

 La vida a Kibera

 Havíeu sentit a parlar de Kibera? I d’algun lloc similar?

 Què és el que més us ha cridat l’atenció? Per què?

 Us imaginàveu que tantes persones poguessin viure enaquestes condicions?

 Reflexió sobre la història que hem llegit

 Quan ens impressiona més una notícia: quan només esdonen dades o quan la coneixem enfocada en persones?