Recurs Educatiu Primària| Educació en Valors

Activitat per a classe sobre el conte: Lletres Malaltes

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
A partir de la lectura del conte "Lletres Malaltes", pensar com som de necessaris tots i totes dins d'un grup.

Igualment, amb l'activitat pels nens i nenes de primària "Lectura Lletres Malaltes", es veu com la malaltia ens pot impedir fer coses amb els altres.

  

L'activitat complementa el conte "Lletres malaltes" que el pots consultar en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-14

Altres activitats relacionades amb el conte "Lletres malaltes" són:

-Activitat "Quan les lletres es posen malaltes": http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-16

-Activitat "Si manquen les lletres": http://mansunides.org/ca/contenido/recursos-educatius-primaria-si-manque...

LECTURA DEL CONTE

“LLETRES MALALTES”

Amb aquesta activitat pretenem

A partir de la lectura d’un conte, pensar com som de necessaris tots i totesdins d’un grup. A més, veurem com la malaltia ens pot impedir fer coses ambels altres.

Durarà

L’activitat estàpensada perrealitzar-se en unasessió. Necessitarem

Làmines A3 del conte “Lletresmalaltes”.

Cicles 1/2/3

onsideracions prèviesLa lectura de la història ens servirà per aprofundir en la metàfora de les lletresmalaltes que vam introduir en les activitats anteriors.

1a fase: lectura

 Col·loquem en un lloc ben visible per a tothom les làmines delconte.

 Llegim en veu alta la història. Depenent del nivell de la classe, espot llegir diverses vegades el text per tal que quedi perfectamentclar.

 Demanem als nens i nenes que vagin dient les paraules que nohan entès i les apuntem a la pissarra. Si hi ha algú que en sàpigael significat, que ho digui, i si no hi ha ningú o el que es diu no éscorrecte, qui primer ha dit la paraula en busca el significat aldiccionari i després l’escriu a la pissarra perquè tothom ho vegi.No ha de quedar cap paraula de la qual no s’aclareixi el significat.

2a fase: reflexió

Establim un diàleg amb els nens i nenes de la classe a partir depreguntes com aquestes:

 Què és el que més us ha agradat del conte? Per què?

 Per què són tan importants les lletres?

 Creieu que algunes lletres són més importants que altres o sóntotes iguals?

 Què passa quan les lletres comencen a caure malaltes?

 Què fa la W? Què us crida l’atenció d’ella?

 Pot una lletra, tota sola, fer la feina de les altres?

 Si vau fer l’activitat “Quan les lletres es posen malaltes” o “Simanquen lletres”, recordeu com és d’important cada lletra performar paraules?

 Som les persones igual d’importants? Per què? Què passaria si nopoguéssim anar al metge quan estem malalts?

 Pensem que, en molts països, ni els nens i nenes ni els adults notenen hospitals i metges com nosaltres. Som conscients del quesignifica caure malalt en aquestes circumstàncies?