Carpetes didàctiques. Per l'educació primària universal. Primària

Pòsters i quaderns amb fitxes d'activitats per treballar la solidaritat a classe. Tema central: el 2n Objectiu de Desenvolupament del Mil·leni, aconseguir l'educació primària universal.

El material consta d'un quadern amb fitxes d'activitats, un quadern de lectura i dos pòsters. Textos fotocopiables per a pares i educadors. Disponible en català i castellà.