Recursos Educatius Catequesi Primària "Planta-li cara a la fam: sembra"

Activitat per a catequesi "Planta-li cara a la fam: sembra" relacionada amb la campanya 2016 de Mans Unides

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'objectiu de l'activitat és prendre consciència de què tots som responsables d'acabar amb la fam així que tots tenim coses a fer, i coses a millorar.

Acabar amb la fam és possible si cadascun de nosaltres som una mica menys consumistes i compartim generosament amb els altres. Tots hi podem contribuir sembrant justícia, pau i solidaritat.

Déu va crear la terra i tot el que hi ha en ella perquè totes les criatures puguin viure en aquesta casa comuna. Totes les persones del món de qualsevol edat, riques o pobres, del Nord o del Sud, formem part de la mateixa família humana i tenim dret als béns suficients per viure dignament. No obstant això, milions de persones al món passen gana i no tenen aigua potable.

A l'any de la Misericòrdia, proclamat pel Papa Francesc, us convidem a practicar dues de les obres de misericòrdia més importants: donar de menjar al famolenc i donar de beure a l'assedegat, i per a això us proposem col·laborar amb els projectes agropecuaris de Mans Unides.

Objectius:

-Conèixer i viure:
Prendrem consciència que hi ha països al món, alguns propers a Espanya, on tres de cada deu persones passen gana i cada dia moren milers de nens a causa de la desnutrició. La reflexió, l'oració i el compromís ens ajudaran a créixer en la solidaritat, la responsabilitat i la cura basada en la compassió. En la Paraula de Déu trobarem camins per seguir l'exemple de Jesús, que va donar de menjar als que tenien gana. El nostre compromís serà sembrar llavors d'esperança compartint el que tenim.

-Orar i celebrar:
La quaresma és temps d'oració, dejuni i d’almoina. Ens comprometrem de manera especial a beneir la taula per donar gràcies a Déu pels aliments i demanar pels que manquen d'ells, pensarem de què hem de fer dejuni perquè, renunciant a algunes coses que no són necessàries, puguem “partir” els nostres béns amb aquells que no en tenen.

Utilitat pràctica d'aquests materials:
Els textos i les activitats estan pensats perquè serveixin de suport a una o diverses sessions de formació o catequesi durant la Campanya de Mans Unides i en el temps de Quaresma. Estan emmarcats en l'any de la Misericòrdia i fan referència a l’Encíclica Laudato Si’ (L S).