Recurs Educatiu Primària / Catequesi

Recurs Educatiu per a la formació de nens en catequesi

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
“Un nou món, projecte comú” és el lema de la campanya 55 de Mans Unides. Proposem un material didàctic que ajudi al formador a contribuir al fet que els nens obrin els seus ulls al món i descobreixin les situacions de pobresa en la qual viuen altres nens com ells, que escoltin i interioritzin la Paraula de Déu que ens crida a actuar i que es comprometin a treballar en el projecte comú de la fraternitat.

Els objectius d'aquest material de catequesi per a nens i nenes de primària són:

-Conèixer la situació de milions de nens que viuen en la pobresa, per ser capaces de posar-nos en el seu lloc, i comprendre la necessitat de construir un món nou més just i més humà.

-Escoltar la Paraula de Déu que ens convida a compartir i a ser bons samaritans en comptes de persones indiferents davant les necessitats dels altres.

-Comprometre'ns a estimar i a ser llum enmig del món: a casa, en el col·legi, amb els amics, en la parròquia, compartint el que tenim amb altres nens que, encara que estan lluny, són germans nostres.

 

UN MÓN NOU,

PROJECTE COMÚ

 “Un nou món, projecte comú” és el lema de la campanya 55 de Mans Unides. Proposem unmaterial didàctic que ajudi al formador a contribuir al fet que els nens obrin els seus ulls almón i descobreixin les situacions de pobresa en la qual viuen altres nens com ells, queescoltin i interioritzin la Paraula de Déu que ens crida a actuar i que es comprometin atreballar en el projecte comú de la fraternitat.

Els textos i activitats es poden adaptar a l'edat i característiques del grup al que vagi dirigidala formació cristiana i estan pensats perquè serveixin de recolzament en una o diversessessions de formació.

OBJECTIUS:

Conèixer la situació de milions de nens que viuen en la pobresa, per ser capaces deposar-nos en el seu lloc, i comprendre la necessitat de construir un món nou més just imés humà.

Escoltar la Paraula de Déu que ens convida a compartir i a ser bons samaritans encomptes de persones indiferents davant les necessitats dels altres.

Comprometre'ns a estimar i a ser llum enmig del món: a casa, en el col·legi, amb elsamics, en la parròquia, compartint el que tenim amb altres nens que, encara que estanlluny, són germans nostres.

CONTINGUTS:

1.- MIRADA CREIENT: Per què necessitem un món nou?

“Haití: Els nens de l'esperança” és una història real que ens convida a conèixer a un grup denens que viuen a Port-au-Prince, la capital del país més pobre d'Amèrica que a més va serdestruïda per un terratrèmol. La història i la foto del nen que somriu amb un plat de menjarhan de suscitar en els nens preguntes que els portin a descobrir que, encara sent privilegiats,moltes vegades no sabem valorar el que tenim. recordarem que milions de persones viuenen la mateixa situació que els nens d'Haití. En l'arrel de la pobresa i de la fam estàl'egoisme.

2.- REFLEXIÓ CREIENT: Jesús ens crida per construir un món nou

Escoltem la Paraula de Déu que ens convida a canviar el món, a construir un regne nou depau, justícia i amor, però per a això primer hem de canviar el nostre cor.

3.- COMPROMÍS CREIENT: Actua per construir un món nou

Proposem quatre activitats que es poden realitzar en la catequesis i que ens poden ajudarper preparar l'eucaristia del diumenge de Mans Unides. Els nens poden presentar els muralsal començament de la missa i llegir un text que reculli les reflexions que s'han realitzat en lacatequesis.

Oferim vuit compromisos que moguin als nens a l'acció concreta. Destaquem la col·laboracióeconòmica amb un projecte de desenvolupament com a gest concret de generositat perquèaprenguin a compartir.

 

UNA HISTÒRIA PER REFLEXIONAR:

“Haití: els nens de l'esperança”

Surt el sol a Port-au-Prince, la capital d'Haití,el país més pobre d'Amèrica i un dels méspobres del món. La majoria dels nens delpaís viuen en situació de pobresa extrema;això vol dir que la seva família disposa demenys d'un euro al dia per comprar-losaliments, medicines, roba, sabates, materialescolar… Allí viuen Jeanne Marie, Darling iGiovannine que tenen 12 anys. Fa 4 anysestaven jugant a casa de Darling i unterratrèmol molt fort va destruir la sevacasa i van perdre a la seva família. Araviuen en un camp de refugiats, en la “Llardels nens de l'esperança de Caradeux” queés una gran tenda de campanya construïdaamb lones i pals de fusta. Somriuen perquèsón amigues i els encanta estar juntes. Amés, poden anar a escola i cantar en el cor!una activitat que els agrada moltíssim.

El Pare Fredy Elie és un sacerdot d'Haití al que tots criden el “pare delspobres” i que és també un veritable papà per als nens. La seva vida és unexemple de servei i de lliurament als més necessitats. La seva missió és“Viure per ajudar a uns altres a viure” i fer felices als altres, és un autènticdeixeble de Jesús. En el campament viu també Esnel que té 11 anys i alque criden kilikú, que significa vagabund, perquè era un nen que vivia alcarrer. Ara viu aquí amb la seva mare i està molt content perquè pot anara escola-parròquia que han construït entre tots amb pals de fusta, lones iun sostre de contraxapat. El seu somni és poder tenir un dia una casa dedebò.

El sol il·lumina un nou dia a Port-au-Prince i els nens de Caradeuxdesitgen amb força que arribi el moment en el qual tots els nens del mónpuguin gaudir de les mateixes oportunitats, independentment del lloc delmón on hagin nascut.

FOTOPARAULA:

“La felicitat... a Haití”

En el campament de Caradeux la majoria de les persones no tenen gensper menjar i per això cada dia moltes persones s'apropen a l'escolaparròquiaper rebre el que, segurament, és l'únic menjar del dia: un platd'arròs amb salsa i pollastre que prepara amb tot afecte madame Frank,una veïna que va mantenir la seva casa després del terratrèmol. MansUnides recolza aquest menjador gràcies a la solidaritat de moltes personesen España.

El P. Fredy ens ha enviat una foto titulada: “Haití: el somriure d'un nen”Per què està tan content el nen de la fotografia? El P. Fredy ens ho explica:

“Ahir, en la distribuciód'aliments em va cridarl'atenció aquest nen ivoldria compartir-ho ambtots vostès. Arribava ambla desesperació en lacara, preguntant-me desde la porta de laparròquia si podia entrarper rebre una mica demenjar. Li vaig respondreque si, que tenia dret amenjar...

En sortir no parava desomriure portant el seuplat de menjar a la sevacasa, segur que percompartir-la amb altresgermanets...

És tan poc el quenecessita un nen per serfeliç...!”

MIRADA CREIENT:

Per què necessitem un món nou? Obre els ulls:

1.- Quant diners gastes a la setmana en capritxos, chuches, jocs, refrescs, gelats, coses que no són indispensables per viure?

2.- Poseu 1 € damunt de la taula, és tot elque tens per comprar el que necessitesper a un dia (menjar, roba, medicines,sabó…). què compraries? quinesdificultats tindries?

3.- Què consideres que necessites per serfeliç? Què t'agradaria que et regalessinen alguna data important, com és el teuaniversari o Primera Comunió?

Compartiu en equip:

4.- Poseu en comú i feu una “llista de la felicitat” que reculli totes lesrespostes a la pregunta 3.

5.- Escriviu el que fa feliços als nens d'Haití i les coses bàsiques que notenen i necessitarien per viure. Compareu les dues llistes i ratlleu dela “llista de la felicitat” aquelles coses que realment no sónindispensables. Penseu que estem massa acostumats a consumir imalbaratar? Somriem agraïts davant un plat de menjar?

6.- Comenta amb els teus pares el vídeo “19 cèntims” realitzat pels nensdel col·legi John Talabot de Barcelona:

www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/19-centimos/REFLEXIÓ CREIENT:

Jesús ens crida per construir un món nou.

Per poder canviar el món primer hem de canviar el nostre cor.“Jo els donaré un sol cor i posaré en ells un esperit nou: treuré de laseva carn el cor de pedra i els donaré un cor de carn” Ez 11,19“La fe ens diu que només un cor nou, regenerat per Déu, crea un mónnou; un cor de “carn” que estima, sofreix i s'alegra amb els altres, un corple de tendresa pels que, en portar gravades les ferides de la vida,senten que estan en la perifèria de la societat. L'amor és la força mésgran de transformació de la realitat, perquè enfonsa les muralles del'egoisme i omple les rases que allunyen als uns dels altres”. PapaFrancesc

Pensa i dibuixa.

1.- En què es diferencia un cor de pedra d'un de “carn”? Dibuixa els dos cors i escriu les característiques de cadascun d'ells.

2.- Pensa en algun nen del teu col·legi al que els altres marginin. Com creus que se sent?

3.- Compromet-te a apropar-te a algú amb qui estiguis enfadat, o que notingui amics i ofereix-li la teva amistat.

COMPROMÍS CREIENT:

Actua per construir un món nou

ACTIVITATS:

1.- Portem de casa retalls de periòdics i revistes per confeccionar unmural que ens faci entendre millor la realitat: en aquest món hi hamoltes persones que sofreixen. Peguem les fotos en una cartolina grisai expliquem perquè aquest món no ens agrada i quines coses hem detransformar.

2.- Visiteu la pàgina web de Mans Unides ibusqueu exemples de projectes quecontribueixin a construir un món nou. Trieualgun exemple de comunitats de persones que,malgrat la situació de pobresa en la qual viuen,s'uneixen per treballar junts amb la finalitat demillorar la seva vida i la dels seus fills. Amb lesimatges que més us agradin: nens somrient,nens a l'escola, camps amb la collita creixent…confeccionem un mural en una cartolina d'uncolor alegre. Expliquem com, gràcies al treball ia la solidaritat de moltes persones, es potcanviar el món.

3.- En una cartolina dibuixem la silueta de lesnostres mans i escrivim el nostre nom i elnostre compromís.

4.- Ajuntem les nostres mans, fem una foto i lapubliquem a les xarxes socials amb unmissatge de solidaritat.