Recurs Educatiu Infantil | Relacions Nord-Sud

Conte per a Infantil "El bosc del Nord"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Amb el conte per a Infantil "El bosc del Nord" es preten per una banda fer reflexionar sobre la importància d’implicar-nos a l’hora d’ajudar els altres i, per l'altre, potenciar el valor de la solidaritat.

S’ha de tenir present, en llegir el conte, que hi apareixen diversos símbols que cal conèixer per poder-hi aprofundir:


-El bosc del Nord: simbolitza els països del Nord.
-El desert Marró: simbolitza la pobresa, però referida especialment als països del Sud.
-L'aigua: són tots els recursos que fan la nostra vida millor (alimentació, salut, aigua, diners).
-Nuba: d'una banda és un ciutadà compromès del Nord. Però també simbolitza les organitzacions que s'esforcen a treballar per les persones més empobrides, tant en els mateixos països del Sud (“duent aigua”), com en els del Nord (convencent tots els núvols perquè s’uneixin).
-Sol i Daria: les plantes del desert representen els empobrits, especialment els dels països del Sud. Com a tals, s'enfronten a les seves necessitats d'una manera activa, preparant-se per al moment “que vingui l'aigua” i buscant la manera de sobreviure amb dignitat en el seu entorn.
-El Consell de Núvols: són les institucions nacionals i supranacionals que d'alguna manera organitzen el nostre món.

Troba una de les activitats per treballar aquest conte en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-infantil/relacions-nord-sud-56

I una altre activitat sobre aquest conte en aquest altre link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-infantil/relacions-nord-sud-57