Propostes Campanya Mans Unides 2016

Solucions per acabar amb la fam

És important conèixer les causes i el context dels problemes, però sense propostes concretes que comprometin a la societat i els seus representants, en tots els nivells, no s'avançarà cap a la seva solució.

Des de Mans Unides volem sembrar capacitats. Enfortir la capacitació de petits agricultors, facilitar l'accés a recursos materials i financers, potenciar la seva participació als governs locals és fonamental per evitar l'efecte "corró" que provoca el sistema alimentari mundial, basat en una agricultura intensiva a gran escala.

És urgent sembrar responsabilitat i cooperació entre els Estats. Ells són els que, principalment, promouran el coneixement i complir les obligacions en matèria de drets humans. Quant al dret a l'alimentació, els Estats tenen diferents obligacions com la d'adoptar mesures concretes perquè les persones estiguin protegides contra la fam. Per complir això és necessari la cooperació entre Estats, no posar-se traves, evitar la utilització dels aliments com a mecanisme de pressió política, i evitar bloquejos comercials, entre altres coses.

Papa Francesc, Conferència Internacional sobre Nutrició; FAO Roma, novembre 2014: "És necessari el desenvolupament d'un sistema internacional equànime basat en els pilars de la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat; en el camp jurídic, aquests mateixos criteris inclouen la relació entre el dret a l'alimentació i el dret a la vida i a una existència digna, el dret a ser protegits per la llei, no sempre propera a la realitat de qui passa fam, i l'obligació moral de compartir la riquesa econòmica del món".

Finalment, volem sembrar solidaritat. Sense el compromís solidari de totes les persones no es pot acabar amb la fam. Papa Francesc "Quan falta la solidaritat en un país, es ressent tothom. En efecte, la solidaritat és l'actitud que fa a les persones capaces de sortir a la trobada de l'altre i fundar les seves relacions mútues en aquest sentiment de germanor que va més enllà de les diferències i els límits, i impulsa a buscar junts el ben comú".

Acabar amb la fam exigeix un enfocament integrat que inclogui inversions públiques i privades per a:

  • millorar la productivitat agrícola dels petits agricultors
  • millor accés a la terra, els serveis, les tecnologies i els mercats
  • mesurades per al foment del desenvolupament rural
  • protecció social pels més vulnerables i
  • programes específics de nutrició per a mares i nens menors de cinc anys.

Tot això serà possible si al costat de les mesures econòmiques i polítiques, impulsem el compromís de tots en la lluita contra la fam. Tots, amb les nostres mans unides, guiats per la justícia i la caritat, recorrerem junts el camí perquè tots tinguem l'aliment de cada dia.