Projectes socials Zimbabwe

Projectes socials a Zimbabwe de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Zimbabwe d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

A causa de les crisis polítiques i econòmiques que es viu a Zimbabwe ha tingut diverses conseqüències a nivell social, és molt difícil l'adquisició d'aliments per part de la població a causa de polítiques que redueixen la participació del sector privat en el comerç de la arina de blat de moro i han augmentat els preus d'altres productes alimentaris. Igualment hi ha atur el que genera encara més pobresa. Igualment el imopacto de l'epidèmia de la SIDA és molt fort, això ha disminuït drácticamente l'esperança de vida.