Projectes socials Togo

Projectes socials a Togo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Togo d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Segons dades d'Amnistia Internacional a Togo s'ha restringit la llibertat de reunió pacífica mitjançant la prohibició de manifestacions, persisteixen les restriccions al dret de llibertat d'expressió així com la detenció i reclusions arbitràries. Actualment a Togo existeixen altes violacions a drets humans, en aquest sentit cal que els ciutadans coneguin els seus drets i la forma de protegir-los mecanismes existents.