Projectes socials Tanzània

Projectes socials a Tanzània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Tanzània d'ONG Mans Unides

La económia de Tanzània depèn principalment de l'agricultura i s'ha generat un creixement econòmic en els últims anys el que ha disminuït la pobresa. Igualment hi ha desigualtats socials i hi ha una gran part de la població que no pot accedir a serveis bàsics. Un altre problema rellevant és l'accés a l'aigua potable , el que genera problemes de salut entre la població entre d'altres. A causa de la pobresa viscuda en aquest país es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.