Projectes socials Sierra Leone

Projectes socials a Sierra Leone de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Sierra Leone d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Sierra Leone va ser destruïda per una guerra civil molt violenta que ha durat dècades. D'altra banda segons Amnistia Internacional almenys 3.955 persones van morir durant l'epidèmia de Ebola, dins d'aquesta etapa del país es intencificó la violència contra les dones i les nenes. Es va restringir el dret de reunió pacífica de l'oposició política. Igualment es va incrementar la discriminació a les nenes que resultaven embarassades, prohibint assistir a l'escola i presentar-se a proves acadèmiques i es va limitar la llibertat d'expressió.

Sierra Leone és un país on s'ha de realitzar diferents actuacions per garantir els drets humans de la població per mitjà de la implementació de projectes per a cobrir les necessitats bàsiques.