Projectes socials Senegal

Projectes socials a Senegal de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Senegal d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Senegal és un país que actualment té múltiples crisis, econòmica, financera, mediambiental, energètica entre d'altres, això ha comportat a que hi hagi un empitjorament en la qualitat de vida dels seus habitants. Hi ha una crisi alimentària per un augment de la demanda i encariment dels productes. Igualemente ha molta pobresa i desocupació. Més del 53.9% de la població viu actualment sota el llindar de pobresa i hi ha un nivell baix en l'accés de la població als serveis  bàsics.