Projectes socials Rwanda

Projectes socials a Rwanda de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Rwanda d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Rwanda és un país que va patir un dels genocidis més impactants de la història de la humanitat el que ha comportat al fet que en l'actualitat es tinguin diferents conflictes que s'han de superar amb el temps. Això no obstant ha existit un gran avenç en la protecció de la comunitat i la prestació de serveis bàsics, sense deixar de una banda que encara hi ha molt camí per recórrer.