Projectes socials República Dominicana

Projectes socials a República Dominicana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a República Dominicana d'ONG Mans Unides

causa de les situacions de violència i violació de drets humans que es generen per les desigualtats socials de manera constant, han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos . S'ha de tenir en compte que la pobresa ha comportat a la marginació i desigualtats de les que neixen més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.