Projectes socials República Democràtica del Congo

Projectes socials a República Democràtica del Congo de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a República Democràtica del Congo  d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes armats viscuts al país, a més dels polítics i econòmics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervingut diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

El centre dels problemes de la República Democràtica del Congo es troba la pau i la seguretat tenint en compte que els integrants dels diferents grups armats cometen violacions a drets humans de la població de manera constant. Igualment segueixen creant-nous grups armats, el que comporta a noves problemàtiques per afrontar. És la població civil la que pateix més dins dels conflictes armats ja que hi ha atacs indiscriminats i molt violents contra ells.