Projectes socials Perú

Projectes socials a Perú de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Perú d'ONG Mans Unides

Tot i la riquesa de recursos naturals existents a Perú, els diferents governs no han sabut com fer una distribució equitativa dels guanys de la seva explotació, per tant no s'ha generat una cobertura de necessitats bàsiques en algunes parts del territori. Actualment segueix existint molta desigualtat dins de la piblación, tanmateix ha existit una favorable evolució en l'económia del Perú el que ha comportat a una disminució de la pobresa. La pobresa afecta més que tot a les comunitats indígenes.

A causa de la pobresa viscuda dins d'aquest país, s'ha generat marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.