Projectes socials Nicaragua

Projectes socials a Nicaragua de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Nicaragua d'ONG Mans Unides

A Nicaragua, ONG Mans Unides enfortirà la prestació de serveis bàsics i millorarà les condicions de vida dels grups més vulnerables allà on no arriba l'acció estatal, sobretot a les àrees d'educació i salut.