Projectes socials Mèxic

Projectes socials a Mèxic de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Mèxic d'ONG Mans Unides

A causa de la violència que es viu dins d'aquest Estat, s'ha generat situacions que comporta a la violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

En l'actualitat Mèxic es troba en una situació d'inestabilitat social i econòmica, hi ha una distribució inequitativa dels recursos la qual cosa ha generat segregació i pobresa en una part de la població. Aquesta situació ha generat la violació de drets humans de treballadors, nens, nenes i dones. Igualment Mèxic s'enfronta a problemes de narcotràfic i la violència que d'aquest se'n deriva.