Projectes socials Mauritània

Projectes socials a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Mauritània d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment causa de la pobresa viscuda es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Una de les fonts de conflicte existents a Mauritània és la divisió existent entre les societats àrabs i no àrabs dins el territori el que ha creat diversos xocs culturals generant conflictes; aquesta tensió ha marcat la vida política i social a Mauritània. Una altra de les situacions que ha generat conflicte és que l'esclavitud no havia estat abolida fins 19870, data que segueix sent molt recent; igualment per la seva posició geogràfica i per la debilitat dels seus fronteraz Mauritània té problemes de seguretat ja que hi ha presència de grups d'Al-Qaida, ha tràfic d'armes, de persones i de drogues entre d'altres. El 48,8% de la població majors de 15 anys, són analfabetes.