Projectes socials Malawi

Projectes socials a Malawi de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Malawi d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics i econòmics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment al ser un dels països més pobres del món, es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat, la crisi a Malawi es deu a diverses circumstàncies, entre elles la pobresa crònica, la prevalença d'un sol cultiu i les coondiciones metereològiques desfavorables .. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.