Projectes socials Madagascar

Projectes socials a Madagascar de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Madagascar d'ONG Mans Unides

Madagascar és un país que té altíssims nivells de pobresa, és un dels més pobres del món en on un 70% de la població i el 50% dels nens pateixen de desnutrició o retard en el seu creixement per insuficiència alimentària; igualment és un territori vulnerable a desastres naturals com sequeres, ciclons, inundacions etc. A causa dels conflictes econòmics i polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, es van crear situacions de violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment al ser un dels països més pobres del món, es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.