Projectes socials Kenya

Projectes socials a Kenya de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Kenya d'ONG Mans Unides

A Kenya, molts projectes desenvolupats per Mans Unides van dirigits als habitants dels barris marginats. A les principals ciutats de Kenya i molt especialment a Nairobi, aquests barris no deixen de créixer i les condicions de vida en ells són miserables, Mans Unides també dóna suport a projectes dirigits a la capacitació i desenvolupament integral de joves així com l'educació formal i informal a nivell de primària en el formal. La població objectiu a la qual vol donar suport procura que sigui sempre la més pobra i necessitada i els projectes han d'anar encaminats a pal·liar aquestes necessitats.