Projectes socials Haití

Projectes socials a Haití de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Haití d'ONG Mans Unides

La marginació per la pobresa genera un desmembrament del teixit social el que afecta especialment els joves. La nostra organització a petició de orrganizaciones estatals o privades realitza projectes socials , de manera que Mans Unides s'encarrega de la formació de promotors i dirigents comunitaris i de comunitats educatives per tal de fomentar el coneixement i la protecció dels Drets Humans dins de la comunitat . Moltes vegades aquests projectes tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.