Projectes socials Guatemala

Projectes socials a Guatemala de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Guatemala d'ONG Mans Unides

A Guatemala, Mans Unides procura mantenir l'opció d'enfortir la prestació de serveis bàsics (fortament deteriorats en els anys acabats passats) ia millorar les condicions de vida dels grups més vulnerables allà on no arriba l'acció estatal, amb especial indiciencia en la salut preventiva i comunitària i en la salut maternoinfantil i lluita contra la desnutrició crònica infantil.
Mans Unides tambiém contribuirà i donarà suport sistemes de prevenció i atenció d'emergències per desastres naturals en el sector econòmic productiu i donarà suport a plans integrals de resposta en coordinació amb les institucions locals.