Projectes socials Etiòpia

Projectes socials a Etiòpia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Etiòpia d'ONG Mans Unides

A causa dels conflictes polítics que s'han generat en el transcurs de la història d'aquest Estat, s'han generat situacions de violència i violació de Drets Humans de manera constant, motiu pel qual han intervinido diferents Organitzacions Internacionals i Organitzacions no Governamentals per fomentar la protecció dels Drets Humans i incentivar a la població perquè es generi coneixement sobre els mateixos. Igualment al ser un dels països més pobres del món, es genera marginació i desigualtats que comporta a més problemàtiques de gravetat. La marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició d'organitzacions estatals o privades realitza projectes socials que moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.

Etiòpia és un Estat en on hi ha grans nivells de desnutrició en els nens, i les prestacions de serveis bàsics no són cobertes per l'Estat. En aquest sentit, la nostra organització fomenta el coneixement dels Drets Humans per part dels individus, perquè aquests des de la seva pròpia iniciativa reclamin el compliment de les obligacions estatals o denunciïn les mancances o violacions que es presenten.