Projectes socials Equador

Projectes socials a Equador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Equador d'ONG Mans Unides

Els projectes socials de Mans Unides a Equador, vinculats als enfocaments de gènere i generacional, seran les principals transversalesde les intervencions que donarà suport Mans Unides a Equador. Serà important que els projectes recolzats per Mans Unides formin part de les polítiques de desenvolupament local, tractant d'involucrar les intervencions en les dinàmiques del Sistema de Planificació Local Parcipativa que actualment existeix a Equador. D'aquesta manera és més probable que tant governs provincials, Governs Municipals i Juntes Parroquials es vegin directament involucrats en els processos de desenvolupament que s'impulsen des dels projectes.