Projectes socials El Salvador

Projectes socials a El Salvador de cooperació al desenvolupament

A El Salvador es vol lluitar a favor dels Drets Humans amenaçats per l'excés de violència existent.

El 56 % dels habitants del Salvador viuen per sota del llindar de la pobresa i el 29% en la pobresa extrema , a això s'ha de sumar un clima de violència no aliena a la situació de pobresa. Igualment la marginació social està desmembrant el teixit social i afecta especialment els joves. La nostra organització a petició de orrganizaciones estatals o privades realitza projectes socials , un exemple d'això és que Mans Unides va iniciar un programa de formació de promotors i dirigents comunitaris i de comunitats educatives a petició de la Comissió de Drets Humans d'El Salvador.

Els projectes són realitzats en alguns sectors del territori nacional, i moltes vegades tenen com a objectiu la capacitació comunitària, formació i equipament de centres comunitaris i el desenvolupament de campanyes de sensibilització en Drets Humans.