Projectes socials Colòmbia

Projectes socials a Colòmbia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Colòmbia d'ONG Mans Unides

A les comunitats rurals les desigualtats i la inaccessibilitat als serveis són més notaries; Mans Unides se centrarà particularment en la població afrodescendent i indígena, sense deixar de banda les necessitats i mancances de la pagesia en general. Els projectes socials i de generació de ingreosos (tant en àmbit rural com periurbà) prestaran especial atenció a aquests col·lectius. També serà important que en les intervencions es vagi involucrant a les Juntes d'Acció Comunal, com la part organitzada de la població meta. Així com es donarà obertura a la participació d'altres instàncies organitzatives locals, de manera que també des de la visió de la pròpia gent es pugui calibrar el tema de la desigualtat.

ONG contra la pobresa al món