Projectes socials Colòmbia

Projectes socials a Colòmbia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament social a Colòmbia d'ONG Mans Unides

A les comunitats rurals les desigualtats i la inaccessibilitat als serveis són més notaries; Mans Unides se centrarà particularment en la població afrodescendent i indígena, sense deixar de banda les necessitats i mancances de la pagesia en general. Els projectes socials i de generació de ingreosos (tant en àmbit rural com periurbà) prestaran especial atenció a aquests col·lectius. També serà important que en les intervencions es vagi involucrant a les Juntes d'Acció Comunal, com la part organitzada de la població meta. Així com es donarà obertura a la participació d'altres instàncies organitzatives locals, de manera que també des de la visió de la pròpia gent es pugui calibrar el tema de la desigualtat.